Sjukdomar och råd

Algblomning är numera en del av sommaren på landets stränder. Tyvärr kan vissa av algerna producera gifter som kan vara farliga om våra hundar får i sig det. De finns olika sorters gifter och dessa kan ge skador på levern och orsaka kräkning, diarré och rörelsestörningar. Andra symtom kan vara hudirritation och ögonbesvär.

Förgiftningen kan leda till döden och det är viktigt att hunden snabbt kommer in till veterinären för behandling om du misstänker att hunden har blivit förgiftad.

Har ni badat i havet där det är algblomning kan ni duscha hunden så fort som möjligt. Detta för att bli av med toxiner i pälsen innan hunden börjar slicka i sig dem. Symtom uppstår vanligen mellan 2 och 48 timmar efter intag av de giftiga algerna. I sällsynta fall kan hunden få i sig nervgift som påverkar andningsmuskulaturen och då är förloppet snabbare.

Om du tror att din hund har blivit förgiftad – hör av dig till en veterinär så fort som möjligt!

De vanligaste inälvsmaskarna hos hund och katt är olika typer av rundmask och bandmask, bl.a. spolmask, hakmask och hundens bandmask.

Traditionellt har djuren behandlats i förebyggande syfte men detta har skapat resistens, dvs. minskad känslighet, hos parasiterna mot avmaskningsmedlen. Resistensen går i arv från parasit till parasit och därför är det viktigt att vi är rädda om de preparat som finns.

Vuxna hundar och innekatter bör bara avmaskas vid påvisad förekomst av mask i avföringen eller vid mycket stark misstanke. Vid infektion kan det också hända att djuren kräks upp mask.

Valpar kan behöva avmaskas då de kan smittas från mamman när de ligger i livmodern eller när de diar. Det finns olika metoder att välja mellan. Tiken kan t.ex. behandlas mot spolmask under senare delen av dräktigheten t.o.m. 14 dagar efter födseln. Alternativt behandlas valpen innan de är tre veckor gamla och ett antal gånger till beroende på valt preparat. Avföringen från valpkullar som inte har avmaskats bör undersökas under valparnas fjärde levnadsvecka för att se så att de är fria från ägg. Läs mer på www.sva.se.

Utekatter som fångar mycket möss och fåglar har en ökad risk för att få i sig mask. Därför kan de behöva avmaskas några gånger om året. Dock ska man se mask i avföringen eller ha en stark misstanke om förekomst innan man väljer att avmaska sin katt. Man kan undersöka avföringen på förekomst av ägg för att kunna diagnostisera om djuret har mask, och vilken typ i så fall.

Utekatters kattungar är dock ett undantag och bör avmaskas mot spolmask från 4-6 veckors ålder. Beroende på valt preparat så ska avmaskningen upprepas olika antal gånger. Det kan det vara bra att undersöka om kattmamman har mask och ev. avmaska strax innan födsel.

Då alla inälvsparasiter inte avger ägg regelbundet är det inte helt säkert att man upptäcker ägg i avföringsprover, trots att djuret har en infektion.

Rävens dvärgbandmask

Rävens dvärgbandmask hittades i Sverige första gången hos en svensk räv 2011 och har påträffats på ett fåtal platser i landet sedan dess. Parasiten kan smitta till människor och ge allvarliga symtom.

Rävar (hundar och i sällsynta fall katter) är s.k. huvudvärd för den vuxna parasiten och smittas av att äta infekterade sorkar eller andra gnagare. Huvudvärden brukar klara sig utan symtom. Räven (samt hund och katt) utsöndrar sedan ägg med avföringen. Ägg kan t ex finnas i hundens päls, eller på blåbär i skogen, och på så vis kan människor infekteras genom att få i sig ägg i munnen. Äggen utvecklas sedan inne i kroppen, framför allt i lever och lungor. Det bildas vätskefyllda blåsor (cystor) som orsakar tryckskador på organen vilket tillslut, efter flera år, kan orsaka leversvikt respektive besvär med andningen. Det dröjer ofta ganska länge innan symtomen upptäcks och då kan det krävas långvarig behandling med maskmedel och ev. kirurgi för att operera bort cystorna.

Avmaskning inför resa till Norge och Åland

Inför resa till Norge och Åland krävs att hundar avmaskas mot rävens dvärgbandmask och att det införs i hundens pass. Då katter mycket sällan är värdar för parasiten behövs än så länge ingen avmaskning av katter. Läs mer på jordbruksverkets hemsida, www.sjv.se.

Våra husdjur kan idag leva länge tack vare god omsorg och bra foder. I takt med att de åldras ökar dock risken för olika sjukdomar. En del åkommor går att lindra med anpassade foder medan andra kan lindras med mediciner.

Det finns speciella foder som är speciellt anpassade till äldre katter och hundar. Dessa foder har ett anpassat energiinnehåll, samt stöttar bl.a. njur- och hjärnfunktion. Det finns också tillskott och foder för ett djur med ledvärk.

Hos framför allt äldre katter är det vanligt med försämrad njurfunktion och överproduktion av sköldkörtelhormon. Andra åldersproblem kan vara tandsjukdomar och stelhet och smärta p.g.a. artros i leder.

Var uppmärksam på om ditt djur börjar dricka mer än vanligt, kräks oftare, dra sig undan, inte kan hålla sig rent själv längre, har svårt att hoppa upp i soffan eller att gå i trappor, tappar i vikt, har ändrad aptit, eller på andra sätt har ett ändrat beteende.

Ladda ner vår PDF för mer information om när husdjur drabbas av diabetes, får problem med leder, njurar, sköldkörteln och tandhälsan

Seniorkoll
Veterinärkliniken erbjuder seniorkoll av ditt djur. Vi gör först en allmän klinisk undersökning av hunden eller katten och känner igenom djuret ordentligt, samt lyssnar på hjärta och lungor. Vi tar också ett allmänt blodprov för att kolla bl.a. lever-, njur- och blodsockervärden. På äldre katter är det också relevant att ta ett blodprov och analysera nivån av sköldkörtelhormon i kroppen.

På äldre katter med försämrad njurfunktion är det även av intresse att ta ett blodtryck för att se ifall katten behöver medicineras med blodtrycksmedicin.

I vissa lägen, beroende på hur ditt djur mår och på vad blodproven visar, är det också viktigt att ta ett urinprov.

Skydda ditt djur mot fästingar
När ljuset och värmen kommer om våren vaknar en del mindre trevliga bekanta ur sin vinterdvala.

Fästingen sprider sjukdomar som TBE (smittsam hjärnhinneinflammation), Borrelios och Anaplasmos både till människa och djur. TBE anses smitta direkt vid själva bettet, medan överföring av mikroorganismerna Borrelia och Anaplasma kan dröja upp till ett dygn.

Du minskar alltså risken för smitta genom att avlägsna fästingen så fort som möjligt, helst innan den biter sig fast. Det redskap vi rekommenderar ser ut som en liten kofot alternativt en strypsnara, som anläggs runt fästingens hals. ”Kofoten” tycker vi fungerar bäst. Den finns att köpa på kliniken. Den fungerar dessutom utmärkt även på människor.

Ladda ner informationen som PDF här och få information om fästingmedel du kan använda till ditt husdjur

Val av foder är mycket viktigt för ditt djurs hälsa. Rätt mängd fett, protein och kolhydrater, mineraler och vitaminer är lika viktigt för din hund eller katt, som för dig själv. Olika djur har olika behov och därför är det viktigt att tänka igenom val av foder till ditt djur.

Med hjälp av speciella foder kan du t ex förebygga urinvägsproblem eller tandsten hos din hund eller katt. Du kan underlätta för njurar, lever eller bukspottkörtel om din hund eller katt har akuta eller kroniska problem. Det finns även olika sorters allergifoder som kan provas om din hund eller katt lider av eller misstänks ha en foderallergi.

Kattungar och valpar har speciella behov med hänsyn till energiinnehåll, proteininnehåll och balans mellan kalcium och fosfor. Därför finns det speciella foder som passar utmärkt att ge till växande individer.

Vill du ha hjälp och råd angående val av foder? Då är du välkommen att komma in och prata med vår foderrådgivare Heléne i receptionen. Hon kan berätta fördelar och nackdelar med olika sorters foder, hjälpa till med bantning av ditt djur eller informera om foder med extra högt energiinnehåll för de katter och hundar som behöver det.

Vi säljer foder från Royal Canin, Hill’s och Specific.

Välkommen in!

Det finns många olika ämnen som kan vara farliga för hundar och katter. Om du misstänker att ditt djur har fått i sig ett giftigt ämne ska du ta kontakt med en veterinär så fort som möjligt. Behandlingen varierar lite beroende på vad djuret har fått i sig och hur länge sedan intaget skedde. Ju snabbare djuret får vård desto bättre.

Om det inte har gått för lång tid sedan djuret fick i sig giftet kan man prova att ge djuret medicin så att det kräks. Om det har gått för lång tid eller om giftet i sig är frätande eller av annan orsak olämplig för djuret att kräkas upp består behandlingen av att få djuret att uppta så lite som möjligt av giftet till blodet.

 1. Kontakta veterinären att ni är på väg. Veterinären får då tid att förbereda behandlingen innan ni kommer in.
 2. Åk till veterinären.
 3. Ta om möjligt med förpackningen på det som hunden (eller katten) har ätit.
 4. Håll djuret så stilla som möjligt.

Vanliga symtom: Nedsatt allmäntillstånd, kräkningar/diarré, påverkan på blodcirkulationen och det centrala nervsystemet.

Ladda ner vår PDF för att se en lista på ett antal ämnen som är giftiga för hund och katt

Vill du veta mer?
Ta kontakt med giftinformationscentralen:
http://www.giftinformation.se/temasidor/husdjur/

Ett mycket vanligt problem hos hundar och katter är kräkning och diarré. Orsakerna är många och ett vanligt problem är att djuret har ätit något olämpligt utomhus. Foderbyte eller överkonsumtion av någon viss typ av mat kan också göra djuret dålig i magen.

Virus, bakterier, parasiter är vanliga orsaker till sjukdomar i magtarmkanalen. En del djur påverkas negativt av stressituationer, t.ex. utställningar, resor, hårt arbete vilket kan göra dem sjuka.

Om hunden eller katten har fått i sig en s.k. främmande kropp kan djuret få intensiva kräkningar och bli allmänpåverkat. Hos hundar kan det vara allt från en nektarinkärna till en strumpa eller leksak som äts upp och fastnar någonstans i magtarmkanalen. Katter kan få stopp i tarmen av t.ex. presentsnöre, garn och hårbollar. Även bukspottskörtelinflammation kan ge allvarliga och akuta kräkningar.

Allergi och tumörer är andra orsaker som kan ge diarré och kräkningar. Olika mediciner kan också ge dessa symtom.

Var uppmärksam på om ditt djur verkar vara lite extra känslig i magen. Det kan bero på olika saker och ibland kan t.ex. ett foderbyte hjälpa.

Vad kan ni göra hemma? 
Många gånger går symtomen över av sig själva men det finns några saker man kan göra för att underlätta för djuret. Läs mer om vad du kan göra hemma i vår PDF

Vad gör veterinären?
Veterinären gör en klinisk undersökning, tar temperaturen på ditt djur och gör en värdering om hunden eller katten är uttorkad. Beroende på symtom och sjukdomshistoria tas det ibland blodprover och ibland röntgen. Ibland behöver djuret bli inskrivet för vård, medicin och intravenös vätska. Läs mer om vad veterinären gör i vår PDF

Förebygga mag- och tarmproblem
För att förebygga magproblem är det viktigt att ge hunden eller katten ett bra sammansatt kvalitetsfoder samt undvika att ge så mycket annat än det vanliga fodret. Håll koll på djurets normala beteende och avföring. Vaccinera ditt djur enligt rekommendationerna.

Multiresistenta bakterier är bakterier som är motståndskraftiga (resistenta) mot flera sorters antibiotika och som därför är mycket svåra att behandla.

Dessa bakterier finns inte bara hos människor utan även hos våra husdjur. De kan smitta från djur till djur, från människa till människa och från djur till människa. Oftast hittas dessa bakterier i samband med svårläkta sårinfektioner.

Varför är det viktigt att vara medveten om multiresistenta bakterier? 
Det är mycket viktigt att både inom humanvården och djursjukvården göra allt för att minska spridningen av multiresistenta bakterier. Detta då vi riskerar att antibiotika i framtiden blir oanvändbart och att människor och djur med försvagat immunförsvar dör av infektioner som idag är enkla att behandla med hjälp av antibiotika.

Orsak och spridning 
Bakterier har i alla år anpassat sig efter mediciner som de har utsatts för. Genom evolution utvecklas bakterier på olika sett så att medicinen vi använder inte kan döda dem. Anpassningen kan t.ex. vara en förändring i bakteriens cellmembran som gör att antibiotikan inte kan komma in i cellen, eller att de frigör enzym som stoppar antibiotikan.

Antibiotikaresistensen kan spridas från bakterie till bakterie och mellan olika bakteriestammar genom att bakterierna för över sina resistensgener.

De resistenta bakterierna kan bl.a. smitta direkt eller indirekt, dvs. vid kontakt mellan individer eller via föremål/inredning etc. Multiresistenta bakterier kan finnas hos en individ utan att ge några symtom. Bakterierna kan t.ex. finnas i tarmen, näshålan eller på huden vilket betyder att de kan spridas i det tysta. När djuret eller människan sedan får t.ex. ett sår eller när de smittar en individ med nedsatt immunförsvar kan dessa bakterier ställa till med bekymmer.

Ladda ner vår PDF för att läsa om olika typer av multiresistenta bakterier, diagnos, dina skyldigheter och vad du kan göra för att förebygga att ditt husdjur inte drabbas

Om ditt djur behöver opereras kan det vara bra att tänka på en del saker, både innan och efter operationen. Här på Veterinärkliniken vill vi undersöka ditt djur innan du bokar en tid för en operation, med undantag för kastration och tandstensborttagning.

Ladda ner vår PDF för utförlig information om vad du ska tänka på i samband med operation för ditt husdjur.

Dagen innan 
Inför operationen ska du tänka på att din hund eller katt inte får någon mat efter kl. 22.00 dagen innan. Djuret ska alltid ha tillgång till vatten. Dagen innan är det också bra om du har möjlighet att bada och kamma ditt djur för att minska risken för kontamination av bakterier i operationssåret.

Operationsdagen
Rasta din hund noga på morgonen. Vanligtvis bokas ni in på en tid mellan 08.00 och 09.00 för att lämna in djuret på kliniken. Djuret vägs och veterinären gör en kort undersökning och stämmer av med dig som djurägare om vad som ska göras under dagen. Vi tar gemensamt beslut om en hemgångstid.

Efter operationen 
Olika ingrepp kräver olika mycket eftervård. En del djur behöver medicin efter operationen och vi skriver då ett E-recept som skickas ut till alla apotek. Receptet skrivs på det personnummer som är registrerat hos oss.

När du har hämtat din hund eller katt kan det vara så att djuret fortfarande är lite trött och behöver lugn och ro under kvällen. Vänta med mat tills djuret är helt pigg och ge lite mindre mål mat under kvällen.

Operationssåret ska hållas under noga uppsikt och undersökas varje dag för att se så att det inte blir svullet, varmt, ömt, rött eller varigt. Det är viktigt att hunden eller katten inte kommer åt att slicka på sitt operationssår. Därför behövs ofta en krage.

Läs mer om eftervård om vår pdf.

Tveka aldrig att höra av dig till Veterinärkliniken om du har frågor angående eftervården av ditt djur!

Under vår och sommar lockar solen fram ormarna ur sina gömställen. Huggormsbett kan vara farligt för hundar och katter i Sverige. Giftet som ormen använder skadar hundens/kattens mjukdelsvävnad, orsakar en kraftig svullnad, samt skadar olika inre organ (njure, lever) och röda blodkroppar genom spridning via blodcirkulationen.

Symtom efter ormbett kan vara alltifrån ganska lindriga till mycket allvarliga, och det går aldrig att säga i förväg hur mycket djuret kommer att bli påverkat.

Ett djur som blivit huggormsbitet kan bli slö och trött. En kraftig svullnad uppstår vanligtvis i bettområdet. Vissa hundar/katter kan börja kräkas eller få diarré. Ibland kan djuret även hamna i chocktillstånd, en mycket allvarlig och livshotande situation som kräver direkt och intensiv behandling. Symtom på chock är bland annat bleka slemhinnor (t.ex. tandkött), apati, svag puls, svag andning.

Har du sett eller misstänker du att ditt djur har blivit bitet ska du göra så här:

 • Håll djuret så stilla som möjligt, framför allt om det blev bitet i tassen, för att minska spridningen av giftet.
 • Åk till veterinär direkt.

OBS, man har INTE längre tid på sig för att åka till veterinär om djuret har fått kortison! Oavsett hur påverkad hunden/katten verkar vara, eller om den fick kortison eller inte – åk in till en veterinär genast!

Oavsett hur djuret behandlades bör man ta ett blodprov ca 1 vecka efter bettet för att kontrollera att njur- och leverfunktionen är som den ska.

Många hundar lider av smällarna kring nyårsfirandet, och blir också panikslagna när det åskar ute. Vad är då viktigt att tänka på om din hund är rädd?

 • Håll dig själv lugn för att inge trygghet hos hunden.
 • Dalta inte med hunden då det belönar hundens nervösa beteende och får den att känna att den gör rätt i att oroa sig.
 • Bestraffa inte heller din hund för att den är rädd, det kan också förstärka känslan av oro.
 • Försök att hålla hunden på en trygg, rymningsfri plats som hunden är van vid om ni misstänker att det kommer att skjutas fyrverkerier.
  • Lämna inte hunden ensam.
  • Dra gärna ner rullgardiner och ha det lite mörkare i rummet.
 • Spela lite musik för att dölja annat oväsen. OBS ej för hög ljudnivå!
 • Försök att leka med hunden och distrahera den med något som engagerar den.
 • Om möjligt kan det hjälpa att ha den rädda hunden tillsammans med en annan hund som inte är rädd utan lugn och trygg. Detta kan lugna den osäkra hunden.
 • Öronproppar kan tillverkas av bomull som fuktas lätt och försiktigt placeras ner i örongången. Tänk på att de ska ha lagom storlek och inte trycka för mycket på själva hörselgången. Kom ihåg att ta ut propparna när smällandet är över. Använd inte öronpropparna mer än en gång.

Ladda ner vår PDF för mer tips på vad du kan göra för att minska rädslan hos din hund

Tandsten 
Tandsten är något som drabbar mer eller mindre alla hundar och katter. Ju äldre de blir desto mer tandsten får dem. Tandsten orsakas av att plack (matrester och bakterier), som lägger sig som en beläggning på tänderna, förkalkas och blir hårt.

Katter och hundar som äter burkmat samt hundar som inte får tugga på tuggben etc. har större risk att få problem med tandsten. Hundar av små raser har ofta mer tandsten än stora hundar.

Symtom på tandproblem:

 • Tandsten: gula eller bruna beläggningar på tänderna
 • Inflammerat tandkött
  – En mörkröd linje precis vid tandköttskanten som gränsar till tanden
  – Blödande tandkött
 • Dålig andedräkt
 • Ökad salivering
 • Lösa tänder
 • Ömhet i munnen
 • Ev. svårigheter att äta och tuggar t.ex. bara på en sida av munnen

Ladda ner vår PDF för mer information om tandhälsa inklusive FORL hos ditt husdjur.

Allt fler väljer att ta med sig sitt husdjur på semestern. Det är dock flera saker du som djurägare behöver tänka över innan du reser utomlands med ditt djur. Dels risken för att ditt djur ska bli smittad av sjukdomar som finns utomlands men inte i Sverige, och dels för att minska risken att ditt djur för in oönskad smitta till Sverige, men också regler som måste följas för att du faktiskt ska få komma in i ett annat land.

Regler ändras hela tiden och olika länder har olika regler angående inpassering/utpassering så kolla upp vad som gäller i det landet du ska åka till. Tänk på att vara ute i god tid ifall djuret behöver vaccineras innan avresa osv.

Ladda ner vår PDF för mer information om regler i specifika länder, ID-märkning och avmaskning.

För mer information, läs på svenska jordbruksverkets hemsida www.jordbruksverket.sePå deras hemsida kan du även läsa om lagar och regler angående transport av hund och katt i bil etc. På statens veterinärmedicinska anstalts hemsida www.sva.se kan du också läsa om olika sjukdomar och parasiter som djuret kan utsättas för.

Nu finns också en reseguide: http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/resorochtransporter/hundarkatterochillrar/reseguideforhundarochkatter.4.7dc0fafe14e39f52f4876d56.htm

Vaccination av din hund och katt är viktigt av flera skäl. Såklart för att skydda ditt djur, men även för att minska risken för att olika sjukdomar får fäste i Sverige.

Hund
Vi rekommenderar att valpar grundvaccineras vid 8 och 12 veckors ålder och att hunden därefter vaccineras vid 1 års ålder, samt därefter en gång om året. Grundvaccinationen och 1-årssprutan innehåller skydd mot valpsjuka, parvovirusinfektion, smittsam leversjukdom och kennelhosta (Nobivac DHPPI).

Kennelhosta behöver hunden vaccineras mot en gång om året. Vaccinet ger inte 100% skydd men minskar risken för att hunden ska smittas. Om hunden trots allt blir sjuk så blir symtomen lindrigare. Vaccin mot kennelhosta finns i två varianter. Ett (Nobivac KC) som man ger i näsan, och ett (Nobivac Pi) som man ger med spruta under huden i nacken.

Sprutan mot valpsjuka, parvovirus och smittsam leversjukdom ska ges vart annat till vart tredje år. Här på Veterinärkliniken ger vi den sprutan vart tredje år och kennelhostavaccination varje år.

Ladda ner vår PDF för övriga vaccinationer för din hund.

Katt
Vi rekommenderar att katter vaccineras mot de smittsamma virussjukdomarna kattpest och kattsnuva. Grundvaccinering görs med 2 sprutor med 3-4 veckors mellanrum. Vanligen vid 8 veckors ålder samt 3-4 veckor därefter. Ett år senare fyller man på med en vaccination mot både kattpest och kattsnuva (Nobivac Tricat). Därefter vaccineras katterna årligen mot kattsnuva (Nobivac Ducat) och vart tredje år även mot kattpest.

Ladda ner vår PDF för övriga vaccinationer för din katt.

Kanin
Kaniner kan drabbas av virussjukdomarna kaninpest och gulsot (leverinflammation/akut hepatit).

Kaninpest sprids via blodsugande insekter samt vid direktkontakt mellan sjuka kaniner. Symtom är bl.a. att kaninen får svullnader i framför allt ansiktet. Ögonen svullnar igen, kaninen ser inget och svälter ofta ihjäl. Sjukdomen är mycket smittsam och dödligheten är stor.

Gulsot finns i två varianter (RHDV och RHDV2) och smittar mellan sjuka kaniner men även indirekt t.ex. via redskap och kläder. Viruset orsakar ökad blödningsbenägenhet och kaninen dör ofta av akuta inre och yttre blödningar. Sjukdomen är mycket smittsam och dödligheten är hög även om vissa individer lyckas överleva. Många kaniner dör plötsligt utan att man har sett några symtom.

Vi vaccinerar kaniner med Nobivac Myxo-RHD PLUS från 5 veckors ålder vilket ger skydd mot kaninpest och RHDV och RHDV2. Vaccinationen ska fyllas på en gång om året.

Det finns några virus som kan orsaka mycket tråkiga infektioner hos våra katter. Nedan kommer lite information om tre sjukdomar, deras symtom och smittvägar.

FIP – Feline infektiös peritonit

FIP orsakas av kattens coronavirus och finns i två varianter, en tarmform och en FIP-form. Virusvarianten som påverkar tarmen är relativt ofarlig men kan omvandlas till FIP-formen som sprids med blodet och orsakar den obotliga och dödliga sjukdomen FIP.

Omvandlingen till FIP sker oftare hos unga katter än hos äldre. FIP ses även oftare i hem med många innekatter. En ensam katt utsätts inte för samma smittryck och utekatter är också något mindre drabbade eftersom dessa katter gräver ner sin avföring. Det finns även ärftliga faktorer som gör att vissa katter löper en större risk för att utveckla FIP.

Ladda ner vår PDF för att läsa om symtom, våt FIP, torr FIP, smittvägar, diagnos och behandling.

FIV – Felint immunosuppressivt virus

FIV hos katt är ett virus som har likheter med HIV hos människor. Viruset kan inte bekämpas av kroppens immunförsvar och katten blir förr eller senare sjuk. FIV angriper kattens vita blodkroppar, precis som FeLV (se nedan), vilket leder till ett försämrat immunförsvar.

Symtom ses oftare hos äldre katter, och FIV drabbar oftare hanar än honor.

Ladda ner vår PDF för att läsa om symtom, smittvägar, diagnos och behandling.

FeLV – Felint leukemi virus

FeLV är ett virus som angriper benmärgen och kattens vita blodkroppar, vilka är kroppens försvar mot olika sjukdomar. Eftersom de vita blodkropparna infekteras så sprids viruset sedan med blodet och infekterar andra vävnader i kroppen.

Kattungar och äldre katter är känsligast. Många katter står emot viruset tack vare ett effektivt immunförsvar och gör sig av med viruset inom några veckor/månader. Hos dem som insjuknar kan det dröja månader till år innan katten blir sjuk och visar symtom.

Ladda ner vår PDF för att läsa om symtom, smittvägar, diagnos och behandling.

Övervikt blir allt vanligare hos våra hundar och katter och övervikt är något som förkortar livslängden och ökar risken för olika sjukdomar. Eftersom överviktiga djur inte orkar vara lika aktiva är risken att man kommer in i en ond cirkel och att övervikten förvärras.

Riskerna med övervikt är bl.a.:
– Problem med hjärta och andning
– Problem med leder och rörlighet
– Försämrad kondition
– Diabetes (se mer under fliken ”Den äldre hunden och katten”)
– Leverproblem
– Ökade risker vid narkos och operation
– Försämrad motståndskraft mot olika infektioner
– Försämrad hud och pälskvalitet

Övervikten beror oftast på att balansen mellan fodermängd och motion inte stämmer. Tänk på att:

 • Anpassa fodermängden till ditt djurs aktivitetsnivå. Om djuret hålls i stillhet under en period, t.ex. under vintern, så bör foderransonen dras ner under den perioden.
 • Om ditt djur är överviktigt så öka mängden motion och dra ner på energiintaget.
 • Det finns foder som är anpassade till bantning som ger färre antal kalorier men som ändå kan ge mättnadskänsla till ditt djur.
 • Om du ger ditt djur godisbitar så ska det räknas in i det totala energibehovet.
 • Om katten eller hunden är kastrerad så har den lättare för att gå upp i vikt och kan behöva ett foder som är anpassade för kastrerade djur.

OBS! Tänk på att det är skillnad mellan bantningsfoder och s.k. lightfoder. Bantningsfoder är till för att det överviktiga djuret ska gå ner i vikt. Lightfoder är anpassade för att djuret ska kunna hålla sin normalvikt, t.ex. efter en bantning eller efter en kastrering, då hunden eller katten har ett minskat energibehov.

Foderrådgivning och bantning 
Är du osäker på om din hund är normal i hullet? Boka gärna en kostnadsfri tid till Heléne i receptionen för vägning och så kan hon hjälpa er med bedömning och ev. foderrådgivning.

Du är alltid välkommen att komma in och väga din hund i väntrummet. Vill du väga din katt är det lättare om du bokar en tid till Heléne så ser vi till att det finns tid att ta in katten och väga den på en mindre kattvåg. Vikten kan sedan skrivas in i journalen så att vi kan följa ditt djurs viktkurva.

Hos oss kan du få stöd med bantningen av ditt djur och få tips och råd angående aktivitet och foder.

Välkommen in!