Hantering av personuppgifter

Från den 25 maj 2018 gäller den nya EU-lagen GDPR (General Data Protection Regulation) som innebär stärkta regler för skydd av personuppgifter.

För oss är det viktigt att skydda våra kunders personuppgifter och följa de nya reglerna. Med personuppgifter menas all information som kan kopplas till en specifik människa, t.ex. namn, adress, telefonnummer, personnummer, ev. emailadress och ditt djurs id-nummer.

Vad används dina personuppgifter till?

När du registrerar dig hos oss och när vi skapar en journal på ditt djur så ger du automatiskt samtycke till att vi lagrar dina personuppgifter. Dina personuppgifter används för att vi säkert ska kunna identifiera ditt djur, hantera betalningar, skriva recept samt skicka direktregleringar till ditt försäkringsbolag. Vi använder även dina uppgifter för att skicka vaccinationspåminnelser, men det kan du tacka nej till.

Personuppgifterna följer med om en journalkopia skickas till en annan veterinär/remissinstans. Namn på dig och ditt djur följer även med när vi skickar externa prover på analys. Vi ger inte ut någon information till någon annan tredje part utan ditt tillstånd.

Rätta felaktiga uppgifter eller ”bli glömd”
Då du ger ditt samtycke till att vi lagrar dina personuppgifter så kan du även när som helst ta tillbaka samtycket eller kräva rättelse av felaktiga uppgifter. Enligt lag är vi skyldiga att journalföra alla besök samt spara dessa i 5 år efter patientens senaste besök.