Personal

Legitimerad veterinär

Pernilla Holmström

Legitimerad djursjukskötare

Sara Ausmark

Legitimerad djursjukskötare

Emma Carlsson

Leg. veterinär

Ulf Alling

Djurvårdare på utökad nivå

Therese Hultman

Legitimerad veterinär

Renée Wahlström

Leg. Veterinär

Natasha Hållbus

Djurvårdare på utökad nivå

Bastian Jürgen

Legitimerad veterinär

Per Zetterström

Receptionist, Foderrådgivare

Heléne Magnusson

Djurvårdare på utökad nivå och BMA (biomedicinsk analytiker)

Rebecca Lönn

Legitimerad veterinär

Pernilla Holmström

Pernilla tog sin examen 2010 i Uppsala och började sedan jobba på Läckeby Djursjukhus, där hon bl.a. var ansvarig för blodbanken. Pernilla har stor erfarenhet av akutvård och är utbildad inom ultraljud.

Legitimerad djursjukskötare

Sara Ausmark

Sara Ausmark har jobbat som djursjukskötare sedan 1999. Hon har främst jobbat på Kalmar Djurklinik men har även varit några år på Gefle Hund och Kattpraktik. Sara är ansvarig för vår operationsavdelningen. Ni möter henne även vid bl.a. vaccinationer.

Legitimerad djursjukskötare

Emma Carlsson

Emma har jobbat som sköterska sedan 2008, tidigare på Kronobäcks Veterinärpraktik, och är sedan 2014 legitimerad djursjukskötare.  Emma jobbar som narkossköterska men ni träffar henne även vid bl.a. vaccination och kostrådgivning.

Leg. veterinär

Ulf Alling

Ulf tog sin examen i Uppsala 2022 men har jobbat hos oss som djurvårdare sedan 2018. Ulf har innan dess jobbat som sköterska under tre somrar på Kalmar Djurklinik och 2016-2017 arbetade han på Malmö Djursjukhus.

Djurvårdare på utökad nivå

Therese Hultman

Therese är ansvarig för vårt hundsim och hjälper dig som vill ta simkörkort. Ni träffar henne även på polikliniken där hon hjälper till med röntgenundersökningar, blodprovstagning och kloklippningar.

Legitimerad veterinär

Renée Wahlström

Renée tog sin veterinärexamen i Köpenhamn 2014. Hon har tidigare arbetat som djursjukskötare på tre olika djursjukhus och varit inom branschen sedan 2007.  Renée har vidareutbildat sig inom ultraljud och är även extra intresserad friskvård/rehab.

Leg. Veterinär

Natasha Hållbus

Natasha fick sin svenska veterinärlegitimation 2008. Hon kommer senast från Djursjukhuset i Jönköping. Hon är särskilt intresserad av hudproblem samt munhygien och tandhälsa.

Djurvårdare på utökad nivå

Bastian Jürgen

Bastian är utbildad till djursjukskötare i Tyskland. Han har sedan dess jobbat i både Tyskland och Sverige. Han kommer senast från Läckeby Djursjukhus. Bastian kommer efter en övergångsperiod att arbeta som leg. djursjukskötare och jobbar mycket på vår operationsavdelning.

Legitimerad veterinär

Per Zetterström

Per tog veterinärexamen 1995 i Uppsala och har sedan dess arbetat på Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg, Lunds Djursjukhus och Kalmar Djurklinik. Han är speciellt intresserad av kirurgi, ortopedi och exotiska djur.

Receptionist, Foderrådgivare

Heléne Magnusson

Heléne, eller Hellan som vi kallar henne, har tidigare arbetat på Kalmar Djurklinik. Hon har varit med sedan Veterinärkliniken öppnade och är receptionisten som är ansvarig för vår butik. Hon har många års erfarenhet av  viktminskningsprogram och foderrådgivning.

Djurvårdare på utökad nivå och BMA (biomedicinsk analytiker)

Rebecca Lönn

Rebecca är utbildad djurvårdare och har arbetat på Djursjukhuset Växjö och på Läckeby Djursjukhus. 2017 tog hon sin BMA-examen. Rebecca är ansvarig för vårt laboratorium. Rebecca är särskilt intresserad av rehabilitering och är utbildad balansbollsinstruktör.