Vi är glada att nu kunna erbjuda våra patienter diverse endoskopiska undersökningar och provtagningar.
Med hjälp av endoskopet kan vi när djuret är sövt undersöka luftvägar och magtarmkanalen. Djuret sövs och en liten kamera förs ner. På bildskärmen kan vi bl.a hur se hur slemhinnan ser ut eller om det fastnat något olämpligt som t.ex. ett grässtrå. Det finns också möjlighet att ta biopsier för att kunna fastställa olika diagnoser.

Välkomna till Veterinärkliniken i Kalmar